Bomen op Welgelegen

In de tuin van Welgelegen staan een aantal bijzondere en oude bomen. Deze zijn gekwalificeerd als beeldbepalend en zijn opgenomen in het Landelijk Register van Monumentale Bomen. Het oudste exemplaar is de imposante Treurbeuk bij de entree aan de voorzijde van Landgoed Hotel Welgelegen. Deze boom is in 1873 aangeplant.

 

Treurbeuk

Fagus sylvatica ‘Pendula’Treurbeuk 1873

Particuliere Monumentale Bomenregister nummer 189 (ID 116)
✅  Nat_Kroonvorm
✅  Vitaliteit / Gezond
✅  Dendrologische waarde
✅  Zichtbaar in OR
✅  Beeldbepalend

Stam omtrek 3,42 meter
Boomhoogte 10,8 meter

Opmerkingen rapporteur: Grootste treurbeuk, geplant in 1873

Meer informatie: Wikipedia

 

Canarische Eik

190 Canarische Eik (middelste)Quercus canarinsis

Particuliere Monumentale Bomenregister nummer 190 (ID 117)
✅  Nat_Kroonvorm
✅  Vitaliteit / Gezond
✅  Dendrologische waarde
✅  Zichtbaar in OR

 

190 Canarische EikStam omtrek 2,61 meter
Boomhoogte 14,8 meter

Opmerkingen rapporteur: Uiterst zeldzaam! De gehele tuin is waardevol.

Eik (Quercus) is een geslacht van loofbomen. Tot dit geslacht behoren zowel bladverliezende als altijd groenblijvende bomen. Wanneer in het Nederlands over de eik gesproken wordt, gaat het meestal over de zomereik. Eikenhout wordt voor verschillende doeleinden gebruikt. In het algemeen is eikenhout sterk en hard, maar toch redelijk makkelijk te bewerken en af te werken.

Meer informatie: Wikipedia

 

Goudes

191 GoudesFraxinus excelsior ‘Aurea’

Particuliere Monumentale Bomenregister nummer 192 (ID 118)
✅  Nat_Kroonvorm
✅  Vitaliteit / Gezond
✅  Dendrologische waarde
✅  Zichtbaar in OR
✅  Beeldbepalend

Stam omtrek 2,43 meter
Boomhoogte 14,4 meter

Een langzaam groeiende geelbladige es. Heeft bij het uitlopen lichtgeel blad, dat in de loop van het seizoen wel wat donkerder wordt. Toch is de lichtere bladkleur het hele jaar wel opvallend ten opzichte van de andere essoorten. De twijgen zijn het hele jaar bronsgeel met dicht openstaande, zwarte knoppen.

De vrij onopvallende bloempjes verschijnen in kleine trossen voor het blad aan de boom komt. De trossen bruine, gevleugelde vruchtjes blijven lang aan de boom hangen. En let ook eens op de kleur van de winterknoppen: matzwart!

Meer informatie: Wikipedia

 

Krimlinde

Tilia x europaea ‘Euchlora’

Particuliere Monumentale Bomenregister nummer 193 (ID120)
✅  Nat_Kroonvorm
✅  Vitaliteit / Gezond
✅  Zichtbaar in OR
✅  Beeldbepalend

 

Stam omtrek 2,52 meter
Boomhoogte 19,4 meter

De Krimlinde (Tilia ×europea L., synoniem: Tilia ×euchlora K.Koch) is een boom met overhangende takken en twijgen. Alleen de takken boven in de boom staan omhoog. De krimlinde is rond 1860 door de Duitse Baumschulen Flotbeck te Hamburg uit een kruising tussen de soorten kleinbladige linde (Tilia cordata) en de thans tot de soort Tilia platyphyllos (Grootbladige linde) behorende Tilia dasystyla geselecteerd. Het is een weinig eisende boom die op vele manieren in het stedelijk gebied kan worden toegepast.

De boom kan tot 20 m hoog en 8 m breed worden met een stamdoorsnede van 70 cm. De gladde bast is lichtgrijs met dongergrijze strepen. De jonge twijgen zijn licht- tot geelgroen. Het 5-10 cm lange, scheef-hartvormige blad is aan de bovenzijde glimmend donkergroen en aan de onderzijde lichtgroen met opvallende, plukjes haar op de plaats waar de zijnerven uit de hoofdnerf ontspringen. De bladrand is fijngezaagd. De bladsteel is ongeveer 5 cm lang.

De krimlinde bloeit in juni/juli met gele, geurende bloemen die veel honing bevatten.

Bron: Wikipedia

 

Zomereik

ZomereikQuercus robur

Particuliere Monumentale Bomenregister nummer 194 (ID122)
✅  Nat_Kroonvorm
✅  Vitaliteit / Gezond
✅  Zichtbaar in OR
✅  Beeldbepalend

194 ZomereikStam omtrek 2,57 meter
Boomhoogte 17,7 meter

De zomereik (Quercus robur) is een zeer lang levende, Europese, hardhout leverende boom. De bladeren van de zomereik verteren zeer moeilijk wat zijn invloed heeft op de strooisellaag in het bos.

De eik heeft zich sinds de laatste ijstijd (Weichselien) vanuit Zuid-Spanje, Zuid-Italië en het zuiden van de Balkan naar het noorden over Europa verspreid. De Nederlandse en Belgische autochtone eiken komen oorspronkelijk uit Zuid-Spanje en Zuid-Italië. Daarnaast zijn er in Nederland en België ook veel eiken afkomstig uit verschillende andere gebieden aangeplant.

Bron: Wikipedia en Bomenstichting

 

Winterlinde

195 WinterlindeTilia cordata

Particuliere Monumentale Bomenregister nummer 195 (ID 122)
✅  Nat_Kroonvorm
✅ Vitaliteit / Gezond
✅  Zichtbaar in OR
✅  Beeldbepalend

Stam omtrek 2,68 meter
Boomhoogte 14,9 meter

De winterlinde (Tilia cordata) of kleinbladige linde is een lindesoort die in Europa in het wild voorkomt. Tevens wordt hij als sier- of schaduwboom aangeplant in parken en tuinen. De boom heeft een hoge, dichte, koepelvormige kroon. De schors is aanvankelijk glad en grijs. Later wordt deze donkergrijs en gegroefd. De twijgen zijn rood van boven en olijfgroen van onderen. De knoppen zijn glad, glanzend donkerrood en eivormig.

Oorspronkelijk kwam de winterlinde ook voor in de Nederlandse natuurbossen.

Meer informatie: Wikipedia & Monumentale Bomen Register