Woudagemaal

Stoomgemaal

DE KRACHT VAN STOOM EN WATER

Het grootste stoomgemaal ter wereld maakt indruk. In de enorme machinehal staan vier stoommachines met daaraan gekoppeld vier machtige vliegwielen, die nog steeds operationeel zijn. De stoommachines en vliegwielen drijven acht ronde centrifugaalpompen (ook wel Jaffapompen genoemd) aan die per dag ongeveer 6 miljoen m³ water verplaatsen.

STRIJD TEGEN HET WATER

Het gemaal wordt nog steeds ingezet om het waterpeil in de Friese wateren te verlagen. Om de ketels te vullen met water, de zware stookolie voor te verwarmen en de acht pompen één voor één op te starten, is een ploeg van minimaal elf mensen nodig. Na zes uur opstarten en opwarmen draait de bijna 100 jaar oude machine op volle toeren. En dat is een fantastisch gezicht.

Omdat het monumentale Woudagemaal een belangrijke praktische functie in de Friese waterhuishouding heeft, wordt het door een vaste technische ploeg bediend en onderhouden. De complete stoomploeg bestaat uit vijftien man. Dat zijn allemaal werknemers van het waterschap in Fryslân, Wetterskip Fryslân, de eigenaar van het stoomgemaal.

Het bezoekerscentrum is in de maanden februari tot en met december, en in de kerstvakantie, geopend voor bezoekers op de volgende tijden:

Dinsdag tot en met zaterdag: 10.00 uur tot 17.00 uur
(juli + augustus ook maandag 10:00 – 17:00)

Op zon- en feestdagen: 13.00 uur tot 17.00 uur

 

Zowel het bezoekerscentrum als het gemaal zijn voor rolstoelen toegankelijk.
In het bezoekerscentrum bevindt zich een invaliden toilet.

Het is niet toegestaan om honden mee naar binnen te nemen.