Slipjacht Gaasterland

Op zaterdag 4 februari organiseert de Jachtvereniging Soestdijk een traditionele slipjacht door het Friese Gaasterland. Voorbereiding, start en einde vinden plaats op Welgelegen.

Historie
Jagen achter de meute is niet alleen een sport, het is ook een traditie met een rijk verleden. Frankrijk wordt wel als bakermat van de jacht achter de meute gezien. De slipjacht zoals de Jachtvereniging Soestdijk die beoefent vertoont echter de meeste gelijkenis met foxhunting, zoals dat sinds het midden van de achttiende eeuw in Engeland wordt bedreven. In Nederland beoefenen we een geraffineerde imitatie: de slipjacht.

Wat is de slipjacht
De honden werken een reukspoor uit, dat vooraf is getrokken. Een slip bestaat uit een aantal lappen waarop geurstof wordt gesprenkeld. Vandaar de termen slipspoor en slipjacht. Met dat slip wordt door de sliptrekker een spoor (scent) getrokken, waarbij zoveel mogelijk de gedragingen van de vos worden geïmiteerd. Door het leggen van lussen en haken krijgen de honden puzzels voorgeschoteld, die ze zelf moeten oplossen. De honden jagen dus feitelijk op ‘niets’.

Een slipjacht begint met de ‘meet’, de presentatie van de meute aan de jachtruiters en andere geïnteresseerden. Na de ‘stirrup cup’ (een welkomstdrankje dat te paard wordt genuttigd) begint de slipjacht die meestal uit drie runs bestaat van circa zes kilometer lengte per run. Na iedere run volgt een rustpauze voor hond en paard, waarna men verder trekt naar de volgende run. Aan het eind van iedere slipjacht is de ‘kill’, hier krijgt de meute een koeienpens als substituut voor de bejaagde ‘prooi’.

Organisatie
Het organiseren van een slipjacht gebeurt door een of enkele leden, vaak in samenwerking met een plaatselijk slipjachtcomité. De organisatie is erop attent dat doorgangen worden opengemaakt, herkenbaar zijn en na afloop weer worden gesloten. Tevens zorgt zij voor de sherrystop en voor alles wat er nog meer bij komt kijken.

Wie doet wat
De Master is verantwoordelijk dat de meute gedisciplineerd is en goed jaagt.
De Huntsman is in dienst van de vereniging, en verantwoordelijk voor de verzorging en training van de meute.
De Whippers-in assisteren de Huntsman bij de training en tijdens de slipjacht.

Master, Huntsman en Whippers-in vormen gezamenlijk de equipage.

De Fieldmaster is op de jachtdag de gastheer namens de vereniging en is tijdens de slipjacht verantwoordelijk voor de gedragingen in het veld.

Jachtrooster
In de periode oktober tot en met april wordt wekelijks op zaterdag, en regelmatig ook op woensdag, een slipjacht georganiseerd. De zwaarte wordt uitgedrukt in:

  • categorie L – alle hindernissen en sloten zijn omrijdbaar.
  • categorie M – de meeste hindernissen en sloten zijn omrijdbaar.
  • categorie Z – de meeste hindernissen en sloten zijn niet omrijdbaar.
  • categorie ZZ – met hindernissen en sloten van de zwaarste categorie.

Bij sommige slipjachten is het mogelijk om deel te nemen aan een ‘niet-springend veld’ dat grotendeels hetzelfde tracé volgt echter zonder hindernissen of sloten te nemen.